Stavební parcely o rozloze 13.879 m2

Naše společnost Vám zprostředkuje nákup pozemků, které se nacházejí v Holicích v Čechách v místní části Pod Homolí. Přístup na pozemky je ze stejnojmenné ulice a pozemky přímo navazují na současnou zástavbu. Pozemky umožňují výstavbu 15-ti rodinných domů v klidné lokalitě v docházkové vzdálenosti 1,5 km od centra Holic.

Pozemky spadají dle územního plánu do zóny venkovského bydlení. Část pozemku zasahuje do zóny zeleně ochranné a veřejné, kde nelze umístit rodinný dům ani jiné související stavby ( nemusí být součástí koupě ). Na celou lokalitu je Ing. arch. Chládkem zpracována zastavovací studie, ze které návrh parcelace pozemků vychází. Projektantem je zpracováno scelování a dělení pozemků a projekt pro umístění stavby komunikace a inženýrských sítí. Žádost o územní rozhodnutí byla rozdělena a je již vydáno územní rozhodnutí pro scelování a dělení pozemků. Toto je již zaneseno na Katastrálním úřadu a pozemky jsou dle geometrického plánu fyzicky vytyčeny. K projektu komunikace a inženýrských sítí byla vydána veškerá stanoviska dotčených orgánů s kladným výsledkem.

Cena 3.820.000,-

Bc. Marek Svoboda

+420 777 346 813
svoboda@svobodapartneri.cz